Hurtownia Leków
Weterynaryjnych

WETERPOL - Hurtownia polecana przez lekarzy weterynarii.

WETERPOL Sp. z o.o
99-100 Łęczyca, Gawrony 98
tel. 24 722 33 73 | fax 24 722 35 21

Filia :
99-400 Łowicz, ul. Żabia 4
tel. 46 837 10 35 | tel./fax 46 837 06 80

TRIPOFLOX2.10.2019

Wskazania lecznicze 


Leczenie ostrego zapalenia skóry w przypadku zakażenia mieszanego wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus pseudointermedius wrażliwe na marbofloksacynę i Malassezia pachydermatis wrażliwe na ketokonazol. Produkt leczniczy weterynaryjny powinien być stosowany w oparciu o badania lekowrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt.


Przeciwwskazania


Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.


Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczonym psom powinien zostać założony kołnierz, aby zapobiec lizaniu się. Należy odseparować od siebie leczone zwierzęta, aby zapobiec wzajemnemu lizaniu się.
Bakteryjne i grzybicze zapalenie skóry ma często charakter wtórny, dlatego należy postawić odpowiednią diagnozę w celu określenia pierwotnych czynników.
Należy unikać niepotrzebnego stosowania substancji farmakologicznie czynnych w odniesieniu do dowolnej substancji farmakologicznie czynnej. Leczenie jest wskazane tylko w przypadku wykazania występowania zakażenia mieszanego wywołanego przez Pseudomonas aerugino lub Staphylococcus pseudintermedius i Malassezia pachydermatis. Jeżeli stosowanie jednej z substancji farmakologicznie
czynnych nie jest już wskazane ze względu na różne cechy zakażeń bakteryjnych i grzybiczych, należy zaprzestać jej stosowania i zastąpić ją odpowiednią metodą leczenia.

Dawkowanie i droga(-i) podawania

Podanie na skórę. Przed użyciem wstrząsnąć.
Zalecana dawka to 2,26–9,18 μg marbofloksacyny, 4,52–18,36 μg ketokonazolu i 2,08–8,45 μg prednizolonu na cm2 skóry dotkniętej chorobą na dobę. Dawkę tę można uzyskać, rozpylając środek poprzez dwukrotne uruchomienie pompy rozpylacza (odpowiadające około 0,2 ml/aplikacja) na leczoną powierzchnię odpowiadającą kwadratowi o wymiarach 5 cm x 5 cm przy rozpylaniu z odległości około 10 cm; 10 cm x 10 cm przy rozpylaniu z odległości około 30 cm. Stosować dwa razy dziennie przez 7–14 dni w zależności od stanu klinicznego i mikrobiologicznego. Przed zastosowaniem produktu leczniczego weterynaryjnego należy usunąć sierść lub brud z leczonej powierzchni.
Okres leczenia zależy od rekonwalescencji klinicznej stanów zapalnych skóry pochodzenia bakteryjnego i grzybiczego. W przypadku gdy leczony pies nie wróci do zdrowia po 7 dniach, leczenie powinno być kontynuowane do 14 dni. W przypadku gdy pies nie wrócił do zdrowia w ciągu 14 dni, zaleca się zmianę środka na inny odpowiedni produkt leczniczy weterynaryjny

Partnerzy

Jesteśmy członkiem:


Polskiej Grupy Weterynaryjnej