Hurtownia Leków
Weterynaryjnych

WETERPOL - Hurtownia polecana przez lekarzy weterynarii.

WETERPOL Sp. z o.o
99-100 Łęczyca, Gawrony 98
tel. 24 722 33 73 | fax 24 722 35 21

Filia :
99-400 Łowicz, ul. Żabia 4
tel. 46 837 10 35 | tel./fax 46 837 06 80

UBROSTAR DC - Pierwszy trójfazowy preparat do leczenia krów w okresie zasuszenia

 

Ubrostar® Dry Cow zawiesina dowymieniowa dla bydła 1 strzykawka dowymieniowa 4.5 g zawiera: Substancje czynne: Penetamatu jodowodorek 100 mg (co odpowiada 77,2 mg penetamatu), Penicylina benetaminowa 280 mg (co odpowiada 171,6 mg penicyliny), Framycetyny siarczan100 mg (co odpowiada 71,0 mg framycetyny). Wskazania lecznicze: Leczenie stanów podklinicznych zapalenia gruczołu mlekowego (mastitis) u krów w okresie zasuszenia oraz profilaktyka nowych infekcji gruczołu mlekowego wywołanych przez bakterie wrażliwe na penicylinę i framycetynę w okresie zasuszenia u krów mlecznych. Dawkowanie i droga(i) podawania: 100 mg penetamatu jodowodorku, 280 mg penicyliny benetaminowej i 100 mg framycetyny siarczanu tj. zawartość jednej strzykawki należy podawać do każdej ćwiartki wymienia bezpośrednio po ostatnim udoju w laktacji. Przed podaniem leku należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować strzyki. Nie należy dopuścić do skażenia końcówki strzykawki. Po podaniu leku należy wytrzeć wymię chusteczką dezynfekcyjną lub spryskać sprayem. Przeciwwskazania: Nie stosować u krów w okresie laktacji. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania: Przed użyciem produktu należy wykonać badanie wrażliwości bakterii wyizolowanych ze zwierzęcia. Jeśli jest to niemożliwe, terapia powinna opierać się na lokalnych (lub regionalnych, dotyczących danego gospodarstwa) danych epidemiologicznych dotyczących wrażliwości docelowego rodzaju bakterii. Podczas stosowania produktu należy uwzględniać obowiązujące wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych. Specjalne środki ostrożności dla osób podających lecznicze produkty weterynaryjne zwierzętom: U osób podających lek może wystąpić uczulenie skóry; podczas podawania preparatu należy w miarę możliwości unikać kontaktu leku ze skórą. Penicyliny i cefalosporyny mogą wywołać reakcje nadwrażliwości po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub kontakcie ze skórą. Nadwrażliwość na penicyliny może powodować reakcje krzyżowe z cefalosporynami i na odwrót. Reakcje nadwrażliwości mogą czasem być ciężkie . 1. Osoba u której stwierdzono nadwrażliwość na produkt lub której doradzono unikanie kontaktu z tym rodzajem leku nie powinna podawać produktu. 2. Podczas podawania produktu należy zachować ostrożność (dotyczy to zwłaszcza osób z uszkodzeniami skóry) w celu uniknięcia ekspozycji na lek. Należy nosić rękawiczki ochronne, a w przypadku kontaktu skóry z lekiem umyć ręce. 3. W przypadku wystąpienia objawów po ekspozycji na lek (wysypka), należy skontaktować się z lekarzem i pokazać mu ulotkę informacyjną leku. Obrzęk twarzy, warg lub oczu oraz trudności z oddychaniem są poważnymi objawami, które wymagają natychmiastowego leczenia. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia): Nieznane. NAZWA I ADRES POMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein Niemcy NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: 2161/11 Okres karencji: Tkanki jadalne: 10 dni. Mleko: W przypadku podania leku na przynajmniej 35 dni przed cieleniem, nie wolno spożywać mleka przez 36 godzin od ocielenia. W przypadku podania leku na mniej niż 35 dni przed cieleniem, nie wolno spożywać mleka przez 37 dni od podania leku. I

Partnerzy

Jesteśmy członkiem:


Polskiej Grupy Weterynaryjnej