Hurtownia Leków
Weterynaryjnych

WETERPOL - Hurtownia polecana przez lekarzy weterynarii.

WETERPOL Sp. z o.o
99-100 Łęczyca, Gawrony 98
tel. 24 722 33 73 | fax 24 722 35 21

Filia :
99-400 Łowicz, ul. Żabia 4
tel. 46 837 10 35 | tel./fax 46 837 06 80

CYTOPOINT lokiwetmab2018.03.26

Substancja czynna:

Każda 1ml fiolka zawiera:

CYTOPOINT 10 mg:Lokiwetmab*10 mg

CYTOPOINT 20 mg:Lokiwetmab*20 mg

CYTOPOINT 30 mg:Lokiwetmab*30 mg

CYTOPOINT 40 mg:Lokiwetmab*40 mg

 

Lokiwetmab  jest psim przeciwciałem monoklonalnym wytworzonym przy użyciu technik rekombinacji na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO)

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Produkt powinien być przezroczysty lub opalizujący bez żadnych widocznych cząsteczek

Docelowe gatunki zwierząt : Psy

 

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie objawów klinicznych atopowego zapalenia skóry u psów

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u psów o masie ciała mniejszej niż 3 kg.

 

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt : Lokiwetmab może indukować przejściową lub trwałą produkcję przeciwciał przeciw produktowi.

Wytwarzanie takich przeciwciał jest nie zbyt częste i może nie mieć wpływu (przejściowe przeciwciała) lub może powodować zauważalny spadek skuteczności produktu (trwałe przeciwciała) u zwierząt ,które poprzednio odpowiadały na leczenie.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Zaleca się by zbadać i leczyć czynniki wikłające przypadki atopowego zapalenia skóry takie jak zakażenie bakteryjne, grzybicze lub pasożytnicze (np. pchły lub świerzbowce) .

Zaleca się kontrolę psów w kierunku zakażeń bakteryjnych towarzyszących atopowemu zapaleniu skóry, szczególnie podczas pierwszych tygodni eczenia.

Jeżeli w ciągu miesiąca po podaniu pierwszej dawkinie będzie odpowiedzi na leczenie lub będzie ona ograniczona ,poprawa może być obserwowana po podaniu drugiej dawki miesiąc później. Jednakże, jeżeli pies nie wykazuje poprawy po podaniu drugiej dawki,lekarz weterynarii powinien rozważyć zastosowanie innego leczenia.

Partnerzy

Jesteśmy członkiem:


Polskiej Grupy Weterynaryjnej