Hurtownia Leków
Weterynaryjnych

WETERPOL - Hurtownia polecana przez lekarzy weterynarii.

WETERPOL Sp. z o.o
99-100 Łęczyca, Gawrony 98
tel. 24 722 33 73 | fax 24 722 35 21

Filia :
99-400 Łowicz, ul. Żabia 4
tel. 46 837 10 35 | tel./fax 46 837 06 80

Dermipred2018.03.07

Dermipred 5 mg tabletki dla psów

Dermipred 10 mg tabletki dla psów

Dermipred 20 mg tabletki dla psów

Tabletki mogą być dzielone na dwie lub cztery równe części.

WSKAZANIA : Leczenie objawowe oraz terapia wspomagająca stanów zapalnych oraz chorób skóry na tle immunoalergicznym u psów.

PRZECIWWSKAZANIA Nie stosować u zwierząt z: - wirusowymi, grzybiczymi lub pasożytniczymi zakażeniami, które nie są kontrolowane za pomocą odpowiedniego leczenia - cukrzycą - hiperadrenokortycyzmem - osteoporozą - niewydolnością serca - ciężką niewydolnością nerek - owrzodzeniem rogówki - owrzodzeniem przewodu pokarmowego - jaskrą Nie stosować jednocześnie z żywymi, atenuowanymi szczepionkami. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną, inne kortykosteroidy lub na dowolną substancję pomocniczą. Patrz także punkty „Ciąża, laktacja” i „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE Kortykosteroidy przeciwzapalne mogą wywoływać poważne działania niepożądane w przypadku długotrwałego stosowania. Efekty są zazwyczaj widoczne jako objawy kliniczne hyperadrenokortycyzmu (choroba Cushinga u psów), wiążącego się z redystrybucją tłuszczów w organizmie, zwiększeniem masy ciała, osłabieniem mięśni, ubytkami masy mięśniowej, wapnicą i osteoporozą. Supresja kortyzolu oraz zwiększenie stężenia trójglicerydów w osoczu są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi w czasie terapii kortykosteroidami (więcej niż 1 na 10 zwierząt). Obserwowano zmiany w parametrach biochemicznych, hematologicznych i wątrobowych, prawdopodobnie związane ze stosowaniem prednizolonu, obejmujące znaczny wzrost enzymów wątrobowych i neutrofili w osoczu oraz spadek ilości limfocytów. Kortykosteroidy podawane ogólnie mogą powodować poliurię, polidypsję i polifagię, zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Długotrwałe stosowanie niektórych kortykosteroidów może powodować retencję sodu i wody w organizmie oraz hipokaliemię. Stosowanie kortykosteroidów może opóźniać gojenie ran, a ich działanie immunosupresyjne może osłabić odporność lub nasilać istniejące infekcje. U zwierząt leczonych kortykosteroidami notowano wystąpienie owrzodzeń przewodu pokarmowego. Owrzodzenia przewodu pokarmowego mogą ulec pogorszeniu przez sterydy u zwierząt otrzymujących niesteroidowe leki przeciwzapalne. Inne możliwe działania niepożądane to: zahamowanie wzrostu kości na długość, atrofia skóry, cukrzyca, zaburzenia zachowania (ekscytacja i depresja), zapalenie trzustki, zmniejszenie syntezy hormonów tarczycy, zwiększenie syntezy hormonu przytarczyc. Po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy niewydolności nadnerczy, a to może spowodować trudności w radzeniu sobie ze stresującymi sytuacjami przez zwierzęta. Patrz także punkt „Ciąża, laktacja”. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT Psy

Podanie doustne Dawka i całkowity czas trwania leczenia są określane przez lekarza weterynarii dla danego przypadku, w zależności od nasilenia objawów. Należy stosować najniższą skuteczną dawkę.

Dawka początkowa: - w przypadku zapalenia skóry wymagającego podania dawki przeciwzapalnej: 0,5 mg na kg masy ciała dwa razy dziennie, - w przypadku zapalenia skóry wymagającego podania dawki immunosupresyjnej: 1-3 mg na kg masy ciała dwa razy dziennie.

Przy długotrwałym leczeniu: po okresie codziennego podawania leku do czasu osiągnięcia pożądanego efektu, dawka powinna być redukowana aż do osiągnięcia najniższej dawki skutecznej.

Zmniejszenie dawki powinno być wykonywane poprzez podawanie produktu co drugi dzień i/lub zmniejszanie dawki o połowę co 5-7 dni, aż do osiągnięcia najniższej skutecznej dawki.

Tabletki mogą być przyjmowane samodzielnie przez zwierzę lub należy je podawać głęboko na język.

OKRES KARENCJI Nie dotyczy

 SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC. Każda niewykorzystana część tabletki powinna być umieszczona z powrotem w blistrze i użyta przy następnym podaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na blistrze i pudełku po upływie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. 12. 

Podmiot odpowiedzialny :

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

www.ceva.pl

Partnerzy

Jesteśmy członkiem:


Polskiej Grupy Weterynaryjnej